Achtergrondinformatie over Ghana

Vlag Ghana

Geografie
Ghana ligt in West Afrika, net ten Noorden van de evenaar aan de baai van Guinee en wordt omsloten door de Franstalige landen Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Voor Afrikaanse begrippen is Ghana klein. Het land is ongeveer 7 keer zo groot als Nederland. Ghana is relatief vlak; alleen in het centrale en oostelijke deel van het land bevinden zich bergen, met een maximale hoogte van ongeveer 1000 meter. Het land is globaal in twee hoofdzones te verdelen: de vochtige tropische wouden van het zuiden en de droge savanne bossen van het noorden.

Ghana

Noordelijk Ghana
Noord-Ghana is het armste en nog meest traditionele deel van het land. Noord Ghana bevat drie provincies: de Northern region (de grootste provincie van het land), de Upper East en de Upper West. Het Noorden kent vele verschillende stammen, maar is beduidend minder dicht bevolkt dan het zuiden. De grond is minder vruchtbaar en de scholingsgraad is er lager dan in het zuiden. Als gevolg hiervan is het analfabetisme er relatief hoog en het aantal mensen dat Engels spreekt beperkt. De ontwikkelingsachterstand ten opzichte van het zuiden geldt vooral in de dorpen, maar ook in steden als Tamale en Wa is de achterstand aanwezig.

Bevolking & Taal
Ghana telt bijna 20 miljoen inwoners, die zijn onder te verdelen in vele stammen met elk hun eigen taal, cultuur en tradities. De officiële taal van het land is Engels. Niettemin spreken alle Ghanezen ook nog enkele lokale talen. Op scholen, in het zakenleven en de media wordt vrijwel alleen Engels gebruikt. Toch zijn er veel mensen die niet of nauwelijks Engels spreken.

Vrouwen

Religie
Ghana kent in hoofdlijnen drie religies: het Christendom (60%), de Islam (25%) en het Animisme (of natuurgodsdienst, 15%). De meeste Ghanezen verenigen traditionele rites met de moderne wereldgodsdiensten als het Christendom en de Islam, waardoor er tientallen verschillende geloofsstromingen zijn ontstaan. Ghanezen zijn op het gebied van religie erg tolerant en het is bewonderenswaardig hoe goed de verschillende geloofsovertuigingen naast elkaar bestaan.

Onderwijs
In Ghana bestaat het educatiesysteem uit 2 jaar ‘kindergarten’ (kleuterschool), zes jaar ‘primary school’ (basisschool), drie jaar ‘junior secondary school’ (onderbouw middelbare school) en vervolgens vier jaar ‘senior secondary school’ (bovenbouw middelbare school).
Hoewel het basisonderwijs in principe gratis is en er een leerplicht geldt, gaan lang niet alle kinderen naar school. Veel kinderen (vooral meisjes) moeten thuis meewerken om extra inkomen te vergaren. Daarnaast zijn de kosten voor het naar school gaan (b.v. verplicht uniform en bijdrage boeken/schriften) voor de meeste gezinnen gewoonweg te hoog. Zelfs wanneer een kind wel naar school gestuurd kan worden, betekent dit niet altijd dat het er veel zal leren. Voornamelijk in de dorpen laten de scholen veel te wensen over.
Schoolgebouwen zijn vaak nog niet afgebouwd, kinderen hebben geen meubilair om op te zitten en er ontbreekt doorgaans ontzettend veel lesmateriaal.

Cultuur & Algemene levensopvattingen
De meeste Ghanezen zijn vriendelijk, sociaal, open en vertrouwensvol. Ook ten opzichte van vreemden. Een praatje met een bekende is bijna een verplichting en het afwerken van het traditionele begroetingsritueel hoort daarbij.
Respect is een belangrijk goed in Ghana. Respect voor de medemens in het algemeen en voor iemand die ouder is in het bijzonder.

Habiba

Ook kleding is heel belangrijk en ook hier speelt respect weer een rol. De gemiddelde Ghanees zal altijd trachten zich piekfijn te kleden zodra hij de deur uit gaat. Ook al heeft hij nog zo weinig te besteden, een verzorgd voorkomen is van eminent belang. Ghanezen leven hun leven relaxed en zien tijd als een opeenvolging van gebeurtenissen, niet zozeer als een fenomeen dat bestaat uit uren en minuten. Mensen en vriendschappen zijn veel belangrijker dan schema’s, planningen en afspraken. De spreekwoordelijke ‘African time’, houdt in dat het belangrijker is dát je komt en niet hoe laat je komt.