Community Southern regio of Tamale, Project 2010

Omdat in deze regio een viertal scholen op kleinschalig niveau hulp nodig had, besloten wij na ons bezoek in maart/april van dit jaar, hier 1 project van te maken voor 2010. Afgelopen jaar hebben we hiervoor weer hard gewerkt om het benodigde geld in te zamelen en kunnen we nu vol trots melden dat het volledige project inmiddels afgerond is!

1) Zogbeli T.I Ahmadiyya Kindergarten

Zogbeli zonder k Zogbeli met k

Tijdens ons bezoek bleek dat de kleuters van deze school les kregen op de vloer onder niet meer dan een ‘afdak’. Hier moest dus snel iets gebeuren. Nadat we de eerste bedragen hadden over gemaakt konden de bouwvakkers snel beginnen.

Aan het werk Aan het werk
Al na enkele weken werd het resultaat zichtbaar door het zetten van de muren.

Muren Muren
Ook het hout werd gekocht zodat de timmermannen aan het werk konden met de vele bankjes en bureaus voor de leraren die gemaakt moesten worden.

Hout voor bankjes Hout voor bankjes
Nu kunnen de kinderen weer normaal zitten in een echt klaslokaal.

Bankjes klaar Bankjes klaar
Na enkele maanden mag het resultaat er ook nu weer wezen!

Zogbeli Zogbeli Zogbeli

Tevens was er onvoldoende lesmateriaal en werd dit na de bouw door ons aangeschaft.

Boeken Zogbeli Boeken Zogbeli
Voor / na foto’s

Zogbeli voor Zogbeli na

2) Wurishe Community Albadal JHS School
De ramen van deze school waren in zeer slechte staat. Het was dan ook zaak de 12 houten ramen te vervangen voor de veelgebruikte ramen gemaakt van ‘designer blocks’.

Albadal Albadal
Hier konden de bouwvakkers nog tijdens onze reis mee beginnen.

Ramen aan het werk Ramen aan het werk Ramen aan het werk

Nadat de ramen waren gezet, bleek het te benauwd te zijn in de klaslokalen voor de kinderen. Later werden er dan ook enkele blocks per raam verwijderd zodat er weer frisse lucht kan binnenkomen!

Ook bij deze school was er een gebrek aan lesmateriaal en werden ze hierin voorzien.

Boeken Wurishe Albadal Boeken Wurishe Albadal

Voor /na foto’s

Ramen voor Albadal na

3) Central Zaharia Nursery Kindergarten en 4) Joggy Primary School
Net als de twee hierboven genoemde scholen hadden deze scholen divers lesmateriaal nodig zoals boeken en schriften.
Wederom nam het realiseren van dit doel de nodige tijd in beslag omdat de boeken door het hoge aantal uit het zuiden van Ghana moesten komen. Inmiddels zijn de boeken en het andere lesmateriaal uitgedeeld aan de scholen en volop in gebruik!

Lesmateriaal Central Zaharia Nursery Kindergarten

Boeken Zaharia Boeken Zaharia

Lesmateriaal Joggy Primary School

Boeken Yoggi Boeken Yoggi