Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u mailen naar

20070227-Springzakken1 Voetbal

Ook kunt u contact opnemen met:

Wendy Weber (voorzitter)

Lizeth Koerselman (uitvoerend penningmeester)

Jolanda van Lith (uitvoerend secretaris)


Gerjon de Ruiter
(vrijwilliger)


Rabobank (RABONL24) Rekeningnr.: NL51 RABO 0132080060 t.n.v. Geldrops Geluk voor Ghana

Overig Stichting Geldrops Geluk voor Ghana:
K.v.K. nr: 17195929
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816975486

Geldrops Geluk voor Ghana is aangemerkt als ANBI
Voor de stichting betekent dit dat we geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen die een ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Het voordeel voor donateurs is dat (binnen de daarvoor geldende regels) giften aan een ANBI, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen worden afgetrokken.