Doel

Een kind in Ghana maakt weinig kans op een goede toekomst zonder opleiding. Geen opleiding betekent geen baan en dus geen geld om bv. eten te kopen. Het leren van de Engelse taal speelt daarbij een cruciale rol. Omdat wij vinden dat ook elk kind in Ghana recht heeft op goed onderwijs, willen we ons inzetten om basisscholen in en om het platteland van Tamale op te knappen.
Tevens willen we hiermee de Verenigde Naties helpen om het tweede millenniumdoel te bereiken, namelijk:
‘In 2015 volgen alle kinderen in alle landen basisonderwijs’.

Rijtje

Nieuwe scholen bouwen is natuurlijk goed, maar er zijn nog zoveel bestaande scholen die onze hulp hard nodig hebben! Wat we daarnaast ook heel belangrijk vinden, is dat deze scholen zoveel mogelijk blijven aansluiten op het leven van de Ghanese bevolking. We kiezen er daarom bewust voor om van de scholen geen westerse scholen te maken, maar deze samen met behulp van de plaatselijke bevolking op te knappen en hiermee op de juiste manier te helpen bouwen aan een goede toekomst voor hun kinderen.

Hoe gaan we dit doen?
Ieder jaar zullen wij diverse acties organiseren om in datzelfde jaar zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het streven is om eens per 1 à  2 jaar op eigen kosten naar Tamale te reizen om daar een school helemaal op te knappen met het ingezamelde geld. Wij krijgen hierbij hulp van de Ghanese vrouw Habiba Yakubu Mavis, woonachtig in Tamale.

Kindjes strand

De scholen
In 2006 werden Wendy en Lizeth in Ghana geplaatst op de Darul Islamic Primary School. Dit was dan ook de eerste school die wij steun konden bieden. Elk jaar tijdens een reis van Wendy in Tamale, bezoekt zij een aantal scholen in en rond Tamale die hulp nodig hebben. Afhankelijk van de ernst en de mogelijkheden van de Stichting kiest zij daarna samen met Habiba een school uit waar de Stichting zich het jaar daaropvolgend voor inzet.

Klaslokaal