Educatiecentrum Bogunayili Community, Project 2 2011

Tijdens onze reis in april 2011, maakten we kennis met Alhassan Salifu Baba, een jongeman die zich enorm bekommert om het welzijn van de jeugd in zijn gemeente. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarom met behulp van anderen voortdurend ingezet om fondsen te werven zodat het mogelijk was om projecten te starten. Niet alleen ten behoeve van scholieren en studenten, maar vooral ook voor de jongens en meisjes die om verschillende redenen vroegtijdig hun school moesten verlaten. Om deze jonge mensen toch een doel te geven en te leren voor zichzelf te kunnen zorgen, bouwde hij met behulp van ontvangen fondsen bijvoorbeeld een werkplek waar jonge vrouwen leren zeep te maken en kleding te naaien, zodat zij deze weer kunnen verkopen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Educatiecentrum

Daarnaast organiseren zij sportactiviteiten en geven zij voorlichting over onderwerpen zoals persoonlijke hygiƫne, HIV/Aids en het belang van jonge meisjes om ook zoveel mogelijk naar school te gaan in plaats van te werken.
Om deze activiteiten uit te kunnen voeren, zijn zij enkele jaren geleden begonnen met de bouw van een educatiecentrum. Helaas was het fondsengeld al snel op wat als gevolg had dat er uiteindelijk alleen een viertal muren stonden. Voor de meiden van de stichting reden om dit project te kiezen voor 2012. Dankzij de inzet van Frans van Bree en de daarop volgende donatie van zijn werkgever “Nippur” konden wij echter ook dit project in 2011 realiseren!

Plaatsen dak Plaatsen plafond
Het dak en het plafond worden geplaatst.

Plaatsen deur Plaatsen ramen Plaatsen electriciteit
Dan zijn de deuren, ramen en de electriciteit aan de beurt.

Stucen Schilderen
Tot slot wordt alles gestuced en geschilderd en is het resultaat weer prachtig!

EC voor 1 EC voor 2 EC voor 3

EC voor 4