November 2012

Trots zijn wij om jullie onze 25ste Geluksklaver te kunnen voorstellen, Josette Dijkhuizen:

Josette DijkhuizenAls ondernemer wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom ben ik al vele jaren vrijwilliger bij het Wereld Natuur Fonds en help ik actief mee aan het behoud van de natuur en alle dieren die met uitsterven worden bedreigd. Ik was echter op zoek naar een ander doel wat dichter bij mijn activiteiten staat.

Als schrijver en onderzoeker ben ik op zoek naar uitbreiding van mijn kennis. Het doel van Geldrops Geluk voor Ghana – het verstrekken van onderwijs aan kinderen in Ghana – sluit hier heel goed op aan. Ik geloof ook dat beter onderwijs meer welvaart én welzijn creëert. Ik ben dan ook direct Geluksklaver geworden Daarnaast help ik de stichting belangeloos met ad-hoc hand- en spandiensten. Op deze manier probeer ik met een tweede steentje iets voor anderen te betekenen. Als we allemaal kleine steentjes verzamelen, kunnen we samen echt iets op bouwen!”

Kijk voor meer informatie over “Geluksklavers” onder het kopje “Geldropse Geluksklavers”.

Uitslag onderzoek onder zakelijke Geluksklavers
Om een beeld te krijgen van onze stichting heeft Josette Dijkhuizen geheel belangeloos een onderzoek uitgevoerd onder onze zakelijke Geluksklavers. Het onderzoek is inmiddels afgerond. We hebben 11 reacties van de 17 genodigden mogen ontvangen.
We willen graag de belangrijkste bevindingen met jullie delen.

De belangrijkste redenen om de stichting te steunen zijn:
* geld gaat direct naar het goede doel.
* duidelijke terugkoppeling van onze projecten met foto’s.

De website is bij alle respondenten bekend en wordt jaarlijks bezocht. Het gemiddelde rapportcijfer voor de website is een 7,5, een ruim voldoende. Daarbij wordt de vormgeving met een 7,1 het laagst beoordeeld en de informatie over de projecten en de financiën het hoogst met een 7,6. De Facebook-pagina is daarentegen veel minder bekend bij de donateurs.

Goed om te vermelden is dat op onze internetpagina donateurs en Geluksklavers op verschillende pagina’s worden genoemd.
De nieuwsbrief wordt door de donateurs als waardevol ervaren en ook de frequentie daarvan is goed.