Privacyverklaring

Stichting Geldrops Geluk voor Ghana respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden middels het versturen van de nieuwsbrief. Voor het gebruik van een bedrijfslogo of naam op onze website zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Geldrops Geluk voor Ghana  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Stichting Geldrops Geluk voor Ghana gebruikt uw gegevens om:

Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden middels onze digitale nieuwsbrief. Indien u doneert, vragen wij uw toestemming om uw naam of indien van toepassing bedrijfslogo op de website te mogen plaatsen en uitsluitend met toestemming zullen wij dit op onze website plaatsen.

Wanneer uw e-mailadres bekend is bij Stichting Geldrops Geluk voor Ghana, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en e-mailadres.

Stichting Geldrops Geluk voor Ghana verkoopt uw gegevens niet

Stichting Geldrops Geluk voor Ghana zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze bestuursleden en de door ons ingeschakelde vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Stichting Geldrops Geluk voor Ghana

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, door ons een mail te sturen (). Na controle van uw identiteit delen wij u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen door contact met ons op te nemen via email of telefoon.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.