Word donateur!

Waarom kiezen voor de Stichting Geldrops Geluk voor Ghana?

Het uitgangspunt van onze stichting is om het kleinschalig te houden. Omdat wij ons richten op het opknappen van gemiddeld 1 basisschool per jaar, maakt dit het voor ons mogelijk om zélf eens per 1 à 2 jaar naar Ghana af te reizen om persoonlijk ons doel na te streven. Naast onze betaalde baan werken wij alle 4 als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die wij verrichten. Ook de kosten van de reis naar Ghana en het verblijf komen volledig voor eigen rekening. Van de inkomsten wordt slechts 2,5% gebruikt voor overheadkosten kosten, alle overige opbrengsten komen dus volledig ten goede aan de projecten in Ghana!

Help ons helpen
Eenmalige donaties
Vaak ontbreken zelfs de kleine dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn zoals pennen en schriftjes. Huiswerk maken of oefenen kan hierdoor niet, wat het leren nog moeilijker maakt. Ook worden kinderen van het platteland vaak gepest en uitgelachen omdat ze door geldgebrek niet het (juiste) verplichte uniformpje dragen!
Help ons daarom deze kinderen te helpen door een bedrag (hoe klein ook!) over te maken naar rek. nr.

NL51 RABO 01320.80.060 t.n.v. Geldrops Geluk voor Ghana.

Of kijk eens op ‘Steun een school’ en kies voor een gerichte donatie.
En als u uw e-mail adres achter laat, laten wij u na ieder project weten wat er met uw donatie is gebeurd!

Vaste donateur
Al voor een klein bedrag per jaar kunt u vaste donateur worden en helpt u hiermee grote wonderen te verrichten. Als vaste donateur geeft u ons de mogelijkheid structurele steun te bieden, een belangrijk streven voor onze stichting.
Uiteraard vermelden wij al onze donateurs op onze website!

Sponsoring
Liever geen geld geven? Ook met het doneren van bijvoorbeeld uw bedrijfsproducten kunt u een handje helpen! Denkt u maar eens aan spullen die we kunnen verkopen op markten en braderieën of tijdens het organiseren van een fancy fair. Of kleine presentjes die we zouden kunnen gebruiken om donateurs te werven. Het sponsoren van een marktkraam of andere materialen die nodig zijn om een inzamelactie tot een succes te maken. En natuurlijk zal uw naam of logo te allen tijde worden vermeld tijdens de sponsoring!